Mobile LegendGiá nạp
Bên iOS
22 kc = 50k
250 kc = 170k
500 kc = 300k
1000 kc =550k
1500 kc = 700k
2500 kc = 900k
5000 kc = 1700k
Số tiền trên bao gồm thuế 10% và công nạp
Bên Android
50 kc = 50k
250 kc = 150k
500 kc = 250k
1000 kc = 500k
1500 kc = 750k
2500 kc = 1200k
5000 kc = 2300k
Cứ chuyển tiền là nạp ngay

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Blogroll